Mí učitelé a mistři, jimž vděčím já a moje rodina
za zdraví a poznání cesty


 

 

 

 

 

 

-Každý je součástí všech a všeho, včetně času a prostoru. Proto odpovědi na všechny otázky je třeba hledat v sobě.
-Čas nemá začátku ani konce, proto co bylo, platí, existuje stále, jako to co je a to co bude.


-Inspiraci hledáme v budoucnosti, ověřujeme v minulosti, realizujeme v přítomnosti.

-Prostá přítomnost, zdroj vší spokojenosti.

-Máš-li oči dítěte, pak je tvá intuice správná.

-Neobjevíš-li v sobě vlastní pramen lásky, nemůžeš být šťasten.
Závist a zášť narušují klid mysli.
-Pravidelnou a upřímnou meditací lze dosáhnout očisty od těch negací, které jsme na sebe postupně nabalily během pouti naší duše.
-Každý dosáhne všeho co chce, problém je však v tom, že málokdo ví, co skutečně chce.
-Nemysleme na to co bylo, či bude, mysleme pouze na to co je teď a tady. To je tajemství úspěchu.
-Před smrtí je každý sám, žijme proto tak, abychom se nebáli zemřít, proto nepřežívejme ale rozvíjeme se. 
-Všichni jsme svobodní , pokud neubližujeme.
-Nezapomínejme, že můžeme všechno ale že to platí pro každého.
-Vnitřní svobodu , jedinci nemůže nikdo vzít.
-Jedinou pravdou je naše zkušenost.

-Je zapotřebí mít rád svůj život a mít v úctě své předky.

-Po lahodném výdechu se zastaví myšlenky, neb jinými slovy, soustředíme-li se za každé situace na výdech, vyčistí se naše mysl.
-Jsi-li osamocen, žiješ-li v samotě a máš-li ukotvenou hlavu, můžeš se stát géniem, v opačném případě bláznem. Jinými slovy, ukotvenou hlavou se míní, že v ní neskáčou myšlenky jako opice ze stromu na strom.
-Každý může žít duchovním životem, pokud žije vědomě. Jinými slovy, vědomý život je život nesobecký oprostěný od posilování vlastního ega, není řízen vášněmi ale pozorností nejen k druhým ale ke všemu vůbec, včetně sebe.

-Dávání bez očekávání, to je skutečná cesta k nesmrtelnosti (ke štěstí)

-Modlitba posiluje, pokud není o chtění ale o pokoře.
-Součástí života každého z nás, jsou určité obřady a symboly, které nám dávají životní jistotu,
ať už jsme věřící nebo ne a proto není radno se vysmívat obřadům a symbolům , kterým nerozumíme.

-Chrámem duše je naše tělesná schránka, která nám byla dočasně zapůjčena. A pokud chrám stojí, je třeba o něj zodpovědně pečovat .
-Nehledejte štěstí ani neštěstí, hledejte vyváženost.
-Nemůžeš-li změnit situaci, zkus změnit úhel pohledu.
-Kázeň v řeči, to je skutečná zbožnost. (V řečtině diablo, znamená pomluva.)
-Největším toxinem našeho těla jsou naše špatné myšlenky. 

-Učitel, masér, má být  je jako studánka,  která čím více dává, tím více se čistí.

-Velikostí člověka není nechat si sloužit ale sloužit.
-Nehoň se , protože se stejně nedohoníš.
-Procházíš- li peklem, nezastavuj se.
Nepatrný náhled do skutečnosti je lepší než výroky druhých
 

Více naleznete v článku
Nejen o meditaci