Zdraví dle ájurvédy, to je přirozený stav,
harmonie v rovnováze .

Nemoc to je nepřirozený, nerovnovážný stav. Přirozenou snahou
všech bytostí je být v rovnováze .
Základem pro harmonii lidského organismu je
-správný dech,stravování a zažívání, stav mysli, přirozený pohyb,spánek a sex,
-pravidelnost veškerého konání v čase a prostoru, v prostředí a společnost,
v které žijeme.
Největším nepřítelem harmonie je strach, nevědomost a pochybnosti.
Našimi největšími toxiny jsou naše špatné myšlenky


Ájurvéda je úplná věda o veškerém organickém životě, zahrnuje v sobě i medicínu.


Tato prokázaná věda léčí nejen tělo ale i mysl. Je to nejstarší zachovaný celostní systém léčby na světě, vedoucí k vyváženosti celé lidské osobnosti v souladu s přírodou. Vychází z toho, že přirozeností lidského organismu je , být v rovnováze, tedy zdravý. Je to primární medicína, která nemá nic společného s alternativní medicínou ani s náboženstvím a ani s konkrétní zemí. Ájurvéda je hlavně prevence a tzv. selský rozum, lék není plným řešením. Ve světě se začíná postupně uplatňovat v celém zdravotním systému.

Ajur (život) Véda (věda), Brahma, tvůrce vesmíru 4 ruce- 4 védy - Brahmovy knihy.
Ty jsou popsány v Šástrách - posvátných knihách. Brahma říká - vše co uvidíš na zeměkouli, je pro tebe, nesmíš ale zapomenout, že právo které máš ty, mají i ostatní.
Ajurvéda, tato věda o životě jako takovém vůbec, je stará jako vesmír.
Poznáním  života, poznáte i ájurvédu, né každý však tohoto cíle  v současném životě dosáhne 

Jako je éter všude první, je tam kde není vzduch, tak je všude nejdříve záměr, myšlenka, která je též nehmatatelná jako éter a to je skutečný počátek vlastní hmotné realizace. Proto existence nemusí být vždy jen hmotná.
Ajurvéda, jak ji poznáváme, má kořeny sahající nejméně 5 000 let zpět. Znalosti se předávaly ústně pomocí symbolů a učily se zpěvem. Písemné záznamy existují od založení  NÁNDA UNIVERSITY (700-800 let před Kristem).V té době měla ájurvéda 8 dílů
• všeobecná medicína
• chirurgie
• psychologie , věda o smyslu přeměnující nehmotné do hmotného, o porozumění funkcí smyslových orgánů, o třech gunách-satva, radžas a tamas, jež jsou kořeny této vědy a  kterou nelze oddělit od filosofie a ani od astrologie.
A astrologie z pohledu ájurvédy je vědou o prostoru na časové ose.
• pediatrie
• toxikologie
• nauka o mantrách,o neviditelném prvku éteru
• rasajána , podpůrná terapie, tonikum pro posílení tělesných tkání.Čaraka jí věnuje mimořádnou pozornost. Rasajána z hlediska moderní mediciny v sobě zahrnuje tyto akcepty:
imunologie-posiluje imunitu, biochemie-zkvalitňuje metabolické procesy a působí na výstavbu tkání, endokrinologie-primárně ovlivňuje Ras, což je první ze soustavy 7 tělesných tkání, odpovídající krevní plazmě. Její důležitost spočívá v tom, že zajišťuje výživu všech ostatních tkání v těle, gerontologie-kde rasajána je nejdůležitější známý omlazující prostředek s tisíciletými empirickými výzkumy,
afrodiziakální léčba - při léčbě se hledají poruchy tkání, poruchy smyslové atd. 

Okolo 6.století před Kristem díky významným zahraničním studentům došlo k rozšíření ájurvédy do Tibetu, Číny, Mongolska, Koreje a Srí Lanky.

Do dneška se zachovala díla dvou významných znalců ájurvédy. Byly to
ČARAK - který se soustředil hlavně na fyzioterapii a pohled na tělo a život z pohledu funkce.(Cca 800 let před Kristem, jedna z vůbec nejstaších publikací.)
 ŠUŠRUT( cca 310 let po Kristu) - anatomie, chirurgie, mumifikace, marmy (107 míst, později Číňany používaných jako akupresurní a akupunkturní body). Bohužel v Ajurvédě používané chirurgické zásahy skončily díky Budhismu, který to zakazoval.
Postupem času se ájurvéda rozrostla do 16 ti oddílů, přibyly
• základní koncepty životosprávy
 jejíž součástí je mimo jiné i to, jak 5 základních prvků ájurvédy souvisí s chutěmi a tím i harmonizací trávicího procesu, který je u každého individuální
farmaceutika
psychiatrie ( Filosofie, ájurvéda, jóga, ani jedna z nich, není celkem bez druhého. Zakladatelé jógy byli mudrci a v těch dávných dobách, byl  každý jogín ájurvédářem.)
anatomie a fyziologie
věda o rtuti
preventivní a sociální medicína- též zahrnuje tradice výchovy v rodině.
• porodnictví a gynekologie
• farmakologie
diagnostika a patalogie
• nauka o mantrách přestala být samostatným odvětvím

Od 7.století našeho letopočtu díky invazi Arabů do Indie a následné okupaci došlo k úpadku Ajurvédy. K její renezanci došlo teprve po r.1947,  po osamostatnění Indie.

Ájurvéda je jakási technická zpráva o bytostech vůbec,

je komplexní přehled lidské fyziologie, která se nedá vidět jako taková, protože je to spojení VĚDOMÍ a MŮJ.
Zdraví dle Ájurvédy je soulad tohoto duchovního těla s hmotným.
V Ájurvédě-všechny smysly jsou spojené s 5 prvky těla, převádějí neviditelné věci, stavy na viditelné. Smysly
řídí naše pocity a pohyby, nad smysly je vědomí. Smrt nastává, když se všech 5 prvků rozdělí, rozplyne.
Mantry –měly silné i léčivé účinky, pokud je zpívala duchovně silná osobnost.V době rozkvětu Ajurvédy se užívaly i jako anastezikum při operacích. Zvuky, které my slyšíme jsou jak vnější tak vnitřní .Vnitřní jsou zvuky našich orgánů. Proto mantry mohou být účinnější než masáže.

Ájurvéda zaujímá holistický přístup k léčbě.
Ájurvéda je založená na logice, pozorování a znalostech, podložených zkušenostmi, tedy žádné zázraky a mimořádné schopnosti.Proto je podstatné porozumění, pochyby zde nemají místa. Každý učitel, lékař je jen prostředník, to čas nám předává informace. Pak je až léčení, což se považuje za samozřejmost.
Ájurvéda také jako první ,definovala lékařství jako teoretickou i praktickou vědu, která usiluje o zachování zdraví zdravého a vyléčení nemoci chorého.

V r.332 před Kristem, indický panovník Čandragupta Mavrjovec uzákonil, že veřejná zdravotní zařízení spravuje stát a lékařská péče zde poskytovaná je zdarma.

Řečtí lékaři již ve 3. století citovali ČARAKU.
Čaraka též vyšel v angličtině 
 v Chowkhamba Krishnadas Academy, Oriental Publishers & Distributors, 37/118 Gopal Mandir lane, Varanasi 221 001
a též jsou dostupné   výukové texty dle Čaraky v angličtině

Známý arabský lékař AVICENA citoval ČARAKU, zatímco THEOFRASTOS Z EFESU citoval ŠUŠRUTA

Něco pojmů ze sánskrtu v souvislosti s ájurvédou.
DHANVANTRÍ- bůh zdraví
GANÉŠA- bůh domácího štěstí, na kterém je symbolicky ukázáno, že Ajurvéda znala i transplantace lidských orgánů, viz jeho sloní hlava na lidském těle.
KARMA-proměna formy, podstata stejná, mění se kvalita
Karma vyžaduje SENJOG-povolení od času, KARMA je tedy též povinnost hmoty vůči prostoru, působením hmoty na hmotu,sloučením hmot v čase, vznikne nová struktura.Výsledkem jedné karmy je zdraví, výsledkem druhé je smrt. Proces změny od jídla do rasu je též karma-důvod vytvoření
/Jedním z těch povolení je Horoskop,Tarot, Kabala, I ´Ting, atd. Mají původ vzniku v diagnostických úrovních pro zkoumání energií. Je 9 úrovní, rozměrů, světel ,vzhledem k lidskému tělu. Nejvyšší od hlavy v oblasti SATVY, nižší úrovně v střední části těla v oblasti RADŽAS, nejnižší na dolních končetinách v oblasti TAMAS 
PURVAKARMA-to je naše pravidelná,běžná životní údržba, léčení dle přírody./ 

V současnosti zažívá ájurvéda renesanci po celém světě..
V České republice jako jeden z prvních začal šířit myšlenky a znalosti ájurvédy DHANVANTRI INSTITUT pod vedením Dr.Govinda S.Rajpota PhD.  V této první ájurvédské instituci v ČR se vyučovala  a stále vyučuje ájurvéda, v rámci tříletého studia. Institut je členem mezinárodní ájurvédské společnosti, spolupracuje též s ájurvédskou universitou v DÁMNAGARU v Indii. Někteří z nás, prvních  absolventů této instituce jsme založili vlastní centra ájurvédy v různých částech republiky, abychom dle myšlenek našeho učitele, ukázali zájemcům možnosti zdravého přístupu k životu a dle zásad ájurvédy,
 pomohli všude tam, kde budeme požádáni, protože dobré zdraví je základem lidského štěstí.

Jak praktikovat ájurvédu v denním životě, najdete na http://www.ajurveda.top, pro zájemce, doporučujeme též publikaci dr.Freje