Zdraví dle ájurvédy, to je přirozený stav,
harmonie v rovnováze .

Nemoc to je nepřirozený, nerovnovážný stav. Přirozenou snahou
všech bytostí je být v rovnováze .
Základem pro harmonii lidského organismu je
-správný dech,stravování a zažívání, stav mysli, přirozený pohyb,spánek a sex,
-pravidelnost veškerého konání v čase a prostoru, v prostředí a společnost,
v které žijeme.
Největším nepřítelem harmonie je strach, nevědomost a pochybnosti.
Našimi největšími toxiny jsou naše špatné myšlenky

Na pozemku lázní Na pozemku lázní


Ájurvéda je úplná věda o veškerém organickém životě, zahrnuje v sobě i medicínu.


Tato prokázaná věda léčí nejen tělo ale i mysl. Je to nejstarší zachovaný celostní systém léčby na světě, vedoucí k vyváženosti celé lidské osobnosti v souladu s přírodou. Vychází z toho, že přirozeností lidského organismu je , být v rovnováze, tedy zdravý. Je to primární medicína, která nemá nic společného s alternativní medicínou ani s náboženstvím a ani s konkrétní zemí.
Ájurvéda je hlavně prevence a tzv. selský rozum, lék není plným řešením.
Ve světě se  ájurvéda začíná postupně uplatňovat v celém zdravotním systému.
Ájurvédské kliniky jsou součástí i některých nemocnic, jsou zde i chirurgická oddělení.

Jednou ze známých osobností je např.
profesor Yunuse Solanki, primář oddělení ájurvédské chirurgie z Podarské nemocnice v Mumbaji, Indie. Profesor Solanki zde vede nejen klinické oddělení, je i hlavním školitelem v postgraduálním specializovaném studiu budoucích ájurvédských lékařů a koordinuje klinický výzkum. Jeho zkušenost je mimořádná a proto je častým hostem na mezinárodních konferencích, kde seznamuje posluchače s výsledky práce v jeho oboru. 

Ajur (život) Véda (věda), Brahma, tvůrce vesmíru 4 ruce- 4 védy - Brahmovy knihy.
Ty jsou popsány v Šástrách - posvátných knihách, védách. Védská filosofie, to je nejstarší vědění na světě, získané meditačním poznáním Rišijů, zřelců, dávných mudrců. A meditačnímu poznání se zde přikládá božský původ.
Brahma říká - vše co uvidíš na zeměkouli, je pro tebe, nesmíš ale zapomenout, že právo které máš ty, mají i ostatní.
Z jedné z těch véd, Atharavédy, vznikla ájurvéda-Aštanga véda a to již cca 1 500 let před Kristem, zvaná též 8 oborů vědění, která se postupem času rozrostla až do  16 ti oddílů.
Ajurvéda, tato věda o životě jako takovém vůbec, je stará jako vesmír.
Poznáním  života, poznáte i ájurvédu, né každý však tohoto cíle  v současném životě dosáhne. 

Jako je éter všude první, je tam kde není vzduch, tak je všude nejdříve záměr, myšlenka, která je též nehmatatelná jako éter a to je skutečný počátek vlastní hmotné realizace. Proto existence nemusí být vždy jen hmotná.
Ajurvéda, jak ji poznáváme, má kořeny sahající nejméně 5 000 let zpět. Znalosti se předávaly ústně pomocí symbolů a učily se zpěvem. Písemné záznamy existují od založení  NÁNDA UNIVERSITY (700-800 let před Kristem).V té době měla ájurvéda 8 dílů
• všeobecná medicína
• chirurgie
• psychologie , věda o smyslu přeměnující nehmotné do hmotného, o porozumění funkcí smyslových orgánů, o třech gunách-satva, radžas a tamas, jež jsou kořeny této vědy a  kterou nelze oddělit od filosofie a ani od astrologie.
A astrologie z pohledu ájurvédy je vědou o prostoru na časové ose.
• pediatrie
• toxikologie
• nauka o mantrách,o neviditelném prvku éteru
• rasajána , podpůrná terapie, tonikum pro posílení tělesných tkání. Čaraka jí věnuje mimořádnou pozornost. Rasajána z hlediska moderní mediciny v sobě zahrnuje tyto akcepty:
imunologie-posiluje imunitu, biochemie-zkvalitňuje metabolické procesy a působí na výstavbu tkání, endokrinologie-primárně ovlivňuje Ras, což je první ze soustavy 7 tělesných tkání, odpovídající krevní plazmě. Její důležitost spočívá v tom, že zajišťuje výživu všech ostatních tkání v těle, gerontologie-kde rasajána je nejdůležitější známý omlazující prostředek s tisíciletými empirickými výzkumy,
afrodiziakální léčba - při léčbě se hledají poruchy tkání, poruchy smyslové atd. 

Kromě medicíny, ájurvédy, byly ještě védy, zabývající se vědou o zvuku, umění a  zpěvu-Gandarvavéda a věda o bydlení a architektuře, Vásta, kompletnější než Feng Šui, která z Vástu vychází-Stapadjavéda, obsahující též v sobě mimo jiné jogu a buddhismus. a dále ještě například věda o bojovém umění a marmových bodech-Danurvéda.

Okolo 6.století před Kristem díky významným zahraničním studentům došlo k rozšíření ájurvédy do Tibetu, Číny, Mongolska, Koreje a Srí Lanky.

Naš znalosti ájurvédy, vychází z knih z části uchovaných na palmových listech a sice z Čarakasanhity, která je nejstarší (cca 1 000-600 let před Kristem), kde slovo sanhita znamená souhrn a spolu s Aštangahrdajasanhitou jsou základem interního lékařství, zatím co Sušrutasanitha pojednává zejména o chirurgii.
Do dneška se zachovala díla dvou významných znalců ájurvédy.

ČARAK
- který se soustředil hlavně na fyzioterapii a pohled na tělo a život z pohledu funkce. Již ve své době popisuje též těhotenství a vývoj plodu a klade důraz na kompletní vyšetření, než se stanoví léčba, tedy na příznaky, konstituci, náchylnost k nemocem, věku a ročního období, kdy se nemoc začala projevovat. Mimo jiné též zatřídil léky do 50 ti skupin dle účinků a forem, jako např. tablety ve formě převážně kuliček, práškové formy, odvary, bylinné směsi na bázi olejů a ghí, fermentované nápoje a mnohé další. K léčbě též používal i živočišné a minerální směsi.

 ŠUŠRUT ( cca 600 let před Kristem) 
-  to je  zejména anatomie, chirurgie, mumifikace, marmy (107 míst, později Číňany používaných jako akupresurní a akupunkturní body). Bohužel v Ajurvédě používané chirurgické zásahy skončily díky Budhismu, který to zakazoval.

Postupem času se ájurvéda rozrostla do 16 ti oddílů, přibyly
• základní koncepty životosprávy
jejíž součástí je mimo jiné i to, jak 5 základních prvků ájurvédy souvisí s chutěmi a tím i harmonizací trávicího procesu, který je u každého individuální
farmaceutika
psychiatrie ( Filosofie, ájurvéda, jóga, ani jedna z nich, není celkem bez druhého. Zakladatelé jógy byli mudrci a v těch dávných dobách, byl  každý jogín ájurvédářem.)
anatomie a fyziologie
věda o rtuti
preventivní a sociální medicína- též zahrnuje tradice výchovy v rodině.
• porodnictví a gynekologie
• farmakologie
diagnostika a patalogie
• nauka o mantrách přestala být samostatným odvětvím

Od 7.století našeho letopočtu díky invazi Arabů do Indie a následné okupaci došlo k úpadku Ajurvédy. K její renezanci došlo teprve po r.1947,  po osamostatnění Indie.


Z doby mé zahraniční stáže ,vedoucí mezinárodního ájurvédského centra

Z doby mých zahraničních stáží. V prostřed, vedoucí mezinárodního centra ájurvédy v Tapovanu,  Dr. Kiran Vyas. 


Ájurvéda je jakási technická zpráva o bytostech vůbec,

je komplexní přehled lidské fyziologie, která se nedá vidět jako taková, protože je to spojení VĚDOMÍ a MŮJ.
( Doporučuji k bližšímu pochopení zajímavou publikaci o ájurvédské psychologi).
Zdraví dle Ájurvédy je soulad tohoto duchovního těla s hmotným.
V Ájurvédě-všechny smysly jsou spojené s 5 prvky těla, převádějí neviditelné věci, stavy na viditelné. Smysly
řídí naše pocity a pohyby, nad smysly je vědomí. Smrt nastává, když se všech 5 prvků rozdělí, rozplyne.
Mantry –měly silné i léčivé účinky, pokud je zpívala duchovně silná osobnost.V době rozkvětu Ajurvédy se užívaly i jako anastezikum při operacích. Zvuky, které my slyšíme jsou jak vnější tak vnitřní .Vnitřní jsou zvuky našich orgánů. Proto mantry mohou být účinnější než masáže.

Ájurvéda zaujímá holistický přístup k léčbě.
Ájurvéda je založená na logice, pozorování a znalostech, podložených zkušenostmi, tedy žádné zázraky a mimořádné schopnosti.Proto je podstatné porozumění, pochyby zde nemají místa. Každý učitel, lékař je jen prostředník, to čas nám předává informace. Pak je až léčení, což se považuje za samozřejmost.
Ájurvéda také jako první ,definovala lékařství jako teoretickou i praktickou vědu, která usiluje o zachování zdraví zdravého a vyléčení nemoci chorého.

V r.332 před Kristem, indický panovník Čandragupta Mavrjovec uzákonil, že veřejná zdravotní zařízení spravuje stát a lékařská péče zde poskytovaná je zdarma.

Řečtí lékaři již ve 3. století citovali ČARAKU.
Čaraka též vyšel v angličtině 
v Chowkhamba Krishnadas Academy, Oriental Publishers & Distributors, 37/118 Gopal Mandir lane, Varanasi 221 001
a též jsou dostupné   výukové texty dle Čaraky v angličtině

Známý arabský lékař AVICENA citoval ČARAKU a pod jeho vlivem rozpracoval moderní systém arabské medicíny, zatímco THEOFRASTOS Z EFESU citoval ŠUŠRUTA. HIPPOKRATES se zmiňoval o indických léčivech cca 400 před Kristem a podobně GALÉN se též zabýval rozdělením emočních typů lidí a tělesných šťáv podobně jako ájurvéda.

Něco pojmů ze sánskrtu v souvislosti s ájurvédou.
DHANVANTRÍ- bůh zdraví, ted Bůh ájurvédy a přírodní medicíny, je nazýván bohem, protože veškeré vědění bylo považováno za božské.
GANÉŠA- bůh domácího štěstí, na kterém je symbolicky ukázáno, že Ajurvéda znala i transplantace lidských orgánů, viz jeho sloní hlava na lidském těle.
KARMA-proměna formy, podstata stejná, mění se kvalita
Karma vyžaduje SENJOG-povolení od času, KARMA je tedy též povinnost hmoty vůči prostoru, působením hmoty na hmotu,sloučením hmot v čase, vznikne nová struktura.Výsledkem jedné karmy je zdraví, výsledkem druhé je smrt. Proces změny od jídla do rasu je též karma-důvod vytvoření
/Jedním z těch povolení je Horoskop.
Tarot, Kabala, I ´Ting, atd. Mají původ vzniku v diagnostických úrovních pro zkoumání energií. Je 9 úrovní, rozměrů, světel ,vzhledem k lidskému tělu. Nejvyšší od hlavy v oblasti SATVY, nižší úrovně v střední části těla v oblasti RADŽAS, nejnižší na dolních končetinách v oblasti TAMAS 
PURVAKARMA-to je naše pravidelná,běžná životní údržba, léčení dle přírody./ 

V současnosti zažívá ájurvéda renesanci po celém světě..
V České republice jako jeden z prvních začal šířit myšlenky a znalosti ájurvédy DHANVANTRI INSTITUT pod vedením Dr.Govinda S.Rajpota PhD.  V této první ájurvédské instituci v ČR se vyučovala  a stále vyučuje ájurvéda, v rámci tříletého i víceletého studia. Institut je členem mezinárodní ájurvédské společnosti, spolupracuje též s ájurvédskou universitou v DÁMNAGARU v Indii. Někteří z nás, prvních  absolventů této instituce jsme založili vlastní centra ájurvédy v různých částech republiky, abychom dle myšlenek našeho učitele, ukázali zájemcům možnosti zdravého přístupu k životu a dle zásad ájurvédy,
pomohli všude tam, kde budeme požádáni, protože dobré zdraví je základem lidského štěstí.

Jak praktikovat ájurvédu v denním životě, najdete na http://www.ajurveda.top, pro zájemce, doporučujeme též publikaci dr.Freje